SIHAT CERGAS

badan cergas banyak duit

Skop Tanggungjawab Environmental Officer ( Pegawai Alam Sekitar )

Skop Tanggungjawab Environmental Officer ( Pegawai Alam Sekitar )

SKOP TANGGUNGJAWAB Environmental Officer (Pegawai Alam Sekitar)

• Melaksanakan pusingan dan pemeriksaan alam sekitar untuk menilai prestasi alam sekitar tempat bekerja..

• Membantu team dalam menangani masalah dan persoalan alam sekitar yang berkaitan dengan Sistem Pengurusan Alam Sekitar dan undang-undang terpakai.

• Menjawab pertanyaan atau aduan daripada mana-mana team, tetamu atau pegawai kerajaan mengenai amalan dan operasi alam sekitar.

• Menguruskan latihan kerja alam sekitar team kerja dan kontraktor yang mempunyai tanggungjawab alam sekitar.

• Menilai kecekapan alam sekitar team kerja, mengenal pasti jurang dan menyediakan latihan tambahan jika perlu.

• Membantu CEO, Ketua Jabatan dan pegawai kerajaan, sekiranya peristiwa pelepasan, kemalangan atau tumpahan yang tidak disengajakan, dan menyelaras semua komunikasi yang berkaitan.

• Menilai kaedah baru untuk mengurangkan kesan alam sekitar (pengurangan sisa, air dan pemuliharaan tenaga, dan langkah-langkah lain).

• Mengambil bahagian dalam mesyuarat pengurusan tempat kerja dan memastikan bahawa perkara-perkara alam sekitar sentiasa ditangani.

• Menilai kaedah baru untuk mengurangkan kesan alam sekitar tempat kerja (pengurangan sisa, air dan pemuliharaan tenaga, dan langkah-langkah lain).

• Menyediakan maklumat peraturan alam sekitar yang berkenaan bagi menyokong perancangan sesuatu pekerjaan.

• Memberi bantuan kepada juruaudit dalaman dan luaran semasa pemeriksaan audit alam sekitar.

• Memantau semua operasi sisa dan memantau pekerja dan kontraktor aktiviti alam sekitar ketika perjalanan sesuatu projek.

• Memastikan pemberitahuan yang betul berkenaan semua kejadian alam sekitar.

TRAINAID GLOBAL SDN BHD
#heroalamsekitar

Perkhidmatan Kami :
#EIA
#EMP
#ESCP
#Safety & Environmental Monitoring
#Safety & Environmental Training
#Lab Analysis

Leave a Reply

Open chat