SIHAT CERGAS

badan cergas banyak duit

Rumah PBT Kotor, Salah Siapa Sebenarnya ?

Rumah PBT Kotor, Salah Siapa Sebenarnya ?

Bincangkan. (20 markah)

Adakah salah penduduk yang tiada kesedaran atau tingkah laku yang baik?

Adakah salah kerajaan/PBT kerana tidak sediakan peruntukan untuk mengupah pekerja kebersihan?

Adakah salah Badan Pengurusan Flat yang tidak bertanggungjawab?

Adakah salah sekolah yang tidak mendidik anak murid tentang pembuangan sampah?

Adakah salah developer rumah yang buat rumah tanpa fikir untuk buat satu saluran pembuangan sampah setiap rumah?

Adakah salah kesihatan kerana kurang promosi bahaya sampah dan kesihatan?

Adakah salah ketua kampung/YB yang gagal dalam menggalakan orang ramai turun gotong royong bersama-sama?

Leave a Reply

Open chat